نن په تاریخ کې: د 17 نومبر نومبر 1871 بیرن هیرچ نړۍ

نیټه نن نومبر نومبر بیرن هیرش دونیا جیوز
نیټه نن نومبر نومبر بیرن هیرش دونیا جیوز

نن په تاریخ کې
17 نومبر نومبر 1871 بارون هریچ د 1 میلیون فرانسیس د نړیوالو يهودانو ټولنه ته مرسته کوي

د ریل نیوز خبرونه

لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره