د ترکیې د سکرو قرارداد به انجنيران عالم وي
دندې

ترکیې ته د ډبرو سکرو د اخستلو قرارداد انجنير د کمکیانو لپاره د

د ترکیې د ډبرو سکرو د فرمان د قانون شمیره 399 په استخدام انجنيرانو ته د قراردادي حالت تابع کوي. د لیکلي او زباني ازموینې د پایلو سره سم ، د انجینر پرسونل کوټه او قابلیت چې په دنده کې ګمارل کیږي. غوښتنلیکونه اعلان شول [نور ...]


د ټوکت ګازیوسمانسا پوهنتون به علمي کارمندان رامینځته کړي
دندې

د توکیټ ګازیوسمانپا پوهنتون به علمي کارمندان استخدام کړي

د توکټ ګازیوسمانپا پوهنتون 2547 د لوړو زده کړو قانون او مقررات د اکاډمیک کارمندانو تقویت او مقرراتو لپاره مقرر شوي او 94 د ټوکټ غازیسمانپا پوهنتون پوهنتون پوهنځي غړو لپاره غوښتنلیک غوښتنې او غوښتنلیک اصول سره سم. [نور ...]