د میټرو کارمند هغه تلیفون وموند چې هغه یې یوه ورځ وروسته له لاسه ورکړ

د میټرو کارمند هغه تلیفون وموند چې هغه یې یوه ورځ وروسته له لاسه ورکړ

د میټرو کارمند هغه تلیفون وموند چې هغه یې یوه ورځ وروسته له لاسه ورکړ

د میټرو کارمند هغه تلیفون وموند چې هغه یې یوه ورځ وروسته له لاسه ورکړ


لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره