نن په تاریخ کې: 24 جنوری 1857 رمیلیل ریلیل

د رومیل ریلویز
د رومیل ریلویز

نن په تاریخ کې
24 جنوری 1857 د رلمیل ریلوے جوړولو لپاره د بریتانیا پارلمان پارلماني لابراتوار سره یو قرارداد السلیک کړ.
د ریل نیوز خبرونه

لومړی د تبصره کولو لپاره ولاړ شئ

تبصره