د لارښوونې وړاندیزونه

د تدارکاتو خبرتیا: د هیلپینر لوکو د ساتنې ورکشاپ د طبیعي ګاز تبادله کول

Halkapınar Loko Bakım Atelyesi Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Halkapınar Loko Bakım Atelyesi Doğalgaz Dönüşümünün Yapılması yapım [نور ...]